Doanh số cho vay mua xe máy của Home Credit tăng 60% nửa đầu năm 2017