Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đầu tư thành phố sân bay ở Phú Quốc

Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang làm việc với lãnh đạo Tạp đoàn Liên Thái Bình Dương.
Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang làm việc với lãnh đạo Tạp đoàn Liên Thái Bình Dương.
Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang làm việc với lãnh đạo Tạp đoàn Liên Thái Bình Dương.
Lên top