Điện lực Miền Trung tăng cường phục vụ khách hàng ngày cao điểm nắng nóng

Nhu cầu khách hàng sử dụng điện ở miền Trung - Tây Nguyên tăng cao đột biến vào một số thời điểm nắng nóng, nên dễ dẫn đến khả năng quá tải cục bộ. Ảnh: THÙY TRANG
Nhu cầu khách hàng sử dụng điện ở miền Trung - Tây Nguyên tăng cao đột biến vào một số thời điểm nắng nóng, nên dễ dẫn đến khả năng quá tải cục bộ. Ảnh: THÙY TRANG
Nhu cầu khách hàng sử dụng điện ở miền Trung - Tây Nguyên tăng cao đột biến vào một số thời điểm nắng nóng, nên dễ dẫn đến khả năng quá tải cục bộ. Ảnh: THÙY TRANG
Lên top