Điện lực miền Trung: 5 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Nhiều tập thể và cá nhân thuộc EVNCPC đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quí. Ảnh: EVNCPC
Nhiều tập thể và cá nhân thuộc EVNCPC đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quí. Ảnh: EVNCPC
Nhiều tập thể và cá nhân thuộc EVNCPC đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quí. Ảnh: EVNCPC
Lên top