Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại học FPT có nhiều nữ sinh công nghệ thông tin tiêu biểu nhất năm 2016