Cuộc thi “Level Up – Kỹ năng mềm mở cửa tương lai” - vinh danh đội chiến thắng chung cuộc.