Công ty Tài chính Prudential Việt Nam nhận danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” năm 2016

Đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng Ngân hàng Nhà nước (phải) trao danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho ông Atul Dixit, Tổng giám đốc Công ty Tài chính Prudential. Ảnh: Minh Đức
Đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng Ngân hàng Nhà nước (phải) trao danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho ông Atul Dixit, Tổng giám đốc Công ty Tài chính Prudential. Ảnh: Minh Đức