Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tổ chức Tháng Hành động Vì môi trường

Quang cảnh xanh - sạch - đẹp tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.
Quang cảnh xanh - sạch - đẹp tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.
Quang cảnh xanh - sạch - đẹp tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.
Lên top