Công ty IAM công bố Lương Xuân Trường trở thành đại sứ thương hiệu cho Revive