Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công ty Cổ phần Allunee và OTC Max tổ chức trao quà cho những gia đình đặc biệt khó khăn tại Hà Tĩnh