Công ty Bali Limousine mạnh tay “tậu” 25 xe Mercedes-Benz

Lô 25 xe Mercedes-Benz giao cho Bali Limousine gồm các mẫu xe E 200, E 250 và S 400.
Lô 25 xe Mercedes-Benz giao cho Bali Limousine gồm các mẫu xe E 200, E 250 và S 400.