Công bố kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc dự án Hoa Sen Tower