Coca-Cola được vinh danh Top 2 doanh nghiệp bền vững lĩnh vực sản xuất

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch phòng Thương mại & Công nghiệp VN (VCCI) & Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung Ưong Đảng, chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao giải cho đại diện Coca-Cola (2)
Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch phòng Thương mại & Công nghiệp VN (VCCI) & Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung Ưong Đảng, chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao giải cho đại diện Coca-Cola (2)
Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch phòng Thương mại & Công nghiệp VN (VCCI) & Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung Ưong Đảng, chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao giải cho đại diện Coca-Cola (2)