CJ được xếp hạng là 1 trong 7 doanh nghiệp có tiềm năng thay đổi thế giới