Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyến xe nhân ái Tôn Hoa Sen: Tặng gần 1000 phần quà và 100 xe đạp