Chuyến xe nhân ái Tôn Hoa Sen: Tặng gần 1000 phần quà và 100 xe đạp