Chương trình “Nhạc hội song ca” xây trường cho học sinh vùng sâu

Dự kiến, trường Tiểu học Nhơn Hòa mới sẽ được đưa vào phục vụ công tác giảng dạy từ đầu năm học 2017-2018.
Dự kiến, trường Tiểu học Nhơn Hòa mới sẽ được đưa vào phục vụ công tác giảng dạy từ đầu năm học 2017-2018.