Chương trình đi bộ tự thiện Lawrence S. Ting: “Vạn trái tim nhỏ, Đỏ tấm lòng Xuân”