Chuỗi cầm đồ F88 được định giá gần 1000 tỉ đồng ở vòng đầu tư tăng trưởng

Chuỗi cửa hàng cầm đồ F88 vừa nhận thêm khoản đầu tư tăng trưởng từ Granite Oak, một quỹ đầu tư Châu Âu với định giá gần 1.000 tỉ đồng.
Chuỗi cửa hàng cầm đồ F88 vừa nhận thêm khoản đầu tư tăng trưởng từ Granite Oak, một quỹ đầu tư Châu Âu với định giá gần 1.000 tỉ đồng.
Chuỗi cửa hàng cầm đồ F88 vừa nhận thêm khoản đầu tư tăng trưởng từ Granite Oak, một quỹ đầu tư Châu Âu với định giá gần 1.000 tỉ đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top