CEO Lê Hồng Thủy Tiên đề xuất mở trung tâm giảm giá hàng hiệu tại TPHCM

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên phát biểu tại buổi lễ khai mạc chương trình khuyến mãi tập trung 2021 – “Shopping Season 2021”.
Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên phát biểu tại buổi lễ khai mạc chương trình khuyến mãi tập trung 2021 – “Shopping Season 2021”.
Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên phát biểu tại buổi lễ khai mạc chương trình khuyến mãi tập trung 2021 – “Shopping Season 2021”.
Lên top