Central Group Việt Nam, Big C Việt Nam ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão số 10

Đại diện Central Group và Big C trao 250 phần quà tại xã Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Đại diện Central Group và Big C trao 250 phần quà tại xã Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh