Cassina Vietnam tổ chức hội thảo về những mốc son trong 90 năm lịch sử thiết kế Ý

Ghế Gender và Sofa Beam được thiết kế bới Patricia Urquiola
Ghế Gender và Sofa Beam được thiết kế bới Patricia Urquiola