Cán bộ nhân viên đồng lòng cùng NCB tăng vốn

NCB luôn coi nhân sự là nguồn vốn và tài sản lớn nhất của Ngân hàng. Ảnh: NCB
NCB luôn coi nhân sự là nguồn vốn và tài sản lớn nhất của Ngân hàng. Ảnh: NCB
NCB luôn coi nhân sự là nguồn vốn và tài sản lớn nhất của Ngân hàng. Ảnh: NCB
Lên top