Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Phạm Quang Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinacafé Biên Hòa:

“Cà phê phải làm từ cà phê”