Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bước tiến mới trong hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp tại Việt Nam

Lễ ký kết - Ảnh: K.H
Lễ ký kết - Ảnh: K.H