Big C Việt Nam và Central Group Việt Nam trao tặng 300 phần quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 12

Cán bộ nhân viên Big C Việt Nam khẩn trương chuyển 150 phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu giúp người dân Quảng Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 12.
Cán bộ nhân viên Big C Việt Nam khẩn trương chuyển 150 phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu giúp người dân Quảng Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 12.