Big C trao giải thưởng hơn 200 triệu đồng cho Thợ nghề giỏi