Big C đạt giải “Thương Hiệu Việt được yêu thích nhất năm 2016”