BIENDONG POC 2 lần được vinh danh tại Thương hiệu mạnh ASEAN 2019

Các doanh nghiệp được vinh danh Thương hiệu mạnh ASEAN 2019 (Ảnh: Hoàng Sanh)
Các doanh nghiệp được vinh danh Thương hiệu mạnh ASEAN 2019 (Ảnh: Hoàng Sanh)
Các doanh nghiệp được vinh danh Thương hiệu mạnh ASEAN 2019 (Ảnh: Hoàng Sanh)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top