BIC và PVIRe khai trương cổng giao dịch tái bảo hiểm điện tử

Lãnh đạo BIC và PVIRe đã chính thức khai trương cổng giao dịch tái bảo hiểm điện tử giữa hai đơn vị. Ảnh: BIC
Lãnh đạo BIC và PVIRe đã chính thức khai trương cổng giao dịch tái bảo hiểm điện tử giữa hai đơn vị. Ảnh: BIC
Lãnh đạo BIC và PVIRe đã chính thức khai trương cổng giao dịch tái bảo hiểm điện tử giữa hai đơn vị. Ảnh: BIC
Lên top