BIC giảm phí 50% cho khách hàng tham gia bảo hiểm du lịch trong nước

Khách hàng mua bảo hiểm khách du lịch trong nước trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi giảm ngay 50% phí bảo hiểm. Nguồn: BIC
Khách hàng mua bảo hiểm khách du lịch trong nước trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi giảm ngay 50% phí bảo hiểm. Nguồn: BIC
Khách hàng mua bảo hiểm khách du lịch trong nước trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi giảm ngay 50% phí bảo hiểm. Nguồn: BIC
Lên top