Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

BIC đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 2.425 tỉ đồng

Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV 2020. Nguồn: BIC
Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV 2020. Nguồn: BIC
Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV 2020. Nguồn: BIC
Lên top