BIC bồi thường gần 150 tỉ đồng cho Vina Korea sau vụ cháy lớn

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Nguồn: BIC
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Nguồn: BIC
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Nguồn: BIC
Lên top