Bcons tài trợ 1 triệu USD xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở Dĩ An

Ông Ngô Lưu Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons trao tài trợ cho Quỹ khởi nghiệp Tp. Dĩ An, Bình Dương
Ông Ngô Lưu Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons trao tài trợ cho Quỹ khởi nghiệp Tp. Dĩ An, Bình Dương
Ông Ngô Lưu Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons trao tài trợ cho Quỹ khởi nghiệp Tp. Dĩ An, Bình Dương
Lên top