Bảo Việt - thương hiệu dẫn đầu ngành bảo hiểm 2019 do Forbes bình chọn

Năm thứ tư liên tiếp, Bảo Việt được Forbes bình chọn trong danh sách Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2019. Ảnh: BVNT
Năm thứ tư liên tiếp, Bảo Việt được Forbes bình chọn trong danh sách Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2019. Ảnh: BVNT
Năm thứ tư liên tiếp, Bảo Việt được Forbes bình chọn trong danh sách Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2019. Ảnh: BVNT
Lên top