Bà Mai Kiều Liên Tổng giám đốc Vinamilk: Nâng cao chất lượng dinh dưỡng của người Việt với các sản phẩm organic