Ajinomoto chú trọng bảo vệ môi trường

Hệ thống xử lí nước thải tại nhà máy ở Biên Hòa của Ajinomoto Việt Nam.
Hệ thống xử lí nước thải tại nhà máy ở Biên Hòa của Ajinomoto Việt Nam.