AIA Việt Nam gia hạn, mở rộng hỗ trợ tài chính với lực lượng chống COVID-19

Ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam trao tặng séc gói hỗ trợ tài chính với tổng giá trị 23 tỉ đồng cho đại diện Bộ Y tế. Ảnh: Nguồn AIA
Ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam trao tặng séc gói hỗ trợ tài chính với tổng giá trị 23 tỉ đồng cho đại diện Bộ Y tế. Ảnh: Nguồn AIA
Ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam trao tặng séc gói hỗ trợ tài chính với tổng giá trị 23 tỉ đồng cho đại diện Bộ Y tế. Ảnh: Nguồn AIA
Lên top