Agribank ủng hộ 25 tỉ đồng hỗ trợ mua vắc xin phòng COVID-19

Đại diện Agribank, đ/c Phạm Đức Ấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank trao 25 tỉ đồng hỗ trợ mua vắc xin phòng COVID-19. Ảnh: Agribank
Đại diện Agribank, đ/c Phạm Đức Ấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank trao 25 tỉ đồng hỗ trợ mua vắc xin phòng COVID-19. Ảnh: Agribank
Đại diện Agribank, đ/c Phạm Đức Ấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank trao 25 tỉ đồng hỗ trợ mua vắc xin phòng COVID-19. Ảnh: Agribank
Lên top