Agribank ủng hộ 116 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19

Đại diện Agribank, Đ/c Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank trao ủng hộ 60 tỉ đồng Quỹ Vắc -Xin phòng chống COVID-19.
Đại diện Agribank, Đ/c Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank trao ủng hộ 60 tỉ đồng Quỹ Vắc -Xin phòng chống COVID-19.
Đại diện Agribank, Đ/c Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank trao ủng hộ 60 tỉ đồng Quỹ Vắc -Xin phòng chống COVID-19.
Lên top