Agribank hỗ trợ bệnh viện tuyến đầu phòng chống COVID-19

Đại diện Lãnh đạo Agribank trao kinh phí hỗ trợ phòng chống Covid-19 cho Bệnh viện K. Ảnh: Agribank
Đại diện Lãnh đạo Agribank trao kinh phí hỗ trợ phòng chống Covid-19 cho Bệnh viện K. Ảnh: Agribank
Đại diện Lãnh đạo Agribank trao kinh phí hỗ trợ phòng chống Covid-19 cho Bệnh viện K. Ảnh: Agribank
Lên top