Acecook Việt Nam trao 60 suất học bổng cho sinh viên vượt khó

Ảnh: K.H
Ảnh: K.H