AB InBev Việt Nam hưởng ứng Ngày hội uống bia có tránh nhiệm toàn cầu 2016