Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mai Thanh Hà đẹp nao lòng với áo dài giữa trời đông Hà Nội