Yêu đồng bào

Người dân Đà Nẵng ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ Đà Nẵng đã hành động chia sẻ yêu thương với đồng bào lúc khó khăn. Ảnh: Hữu Long
Người dân Đà Nẵng ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ Đà Nẵng đã hành động chia sẻ yêu thương với đồng bào lúc khó khăn. Ảnh: Hữu Long
Người dân Đà Nẵng ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ Đà Nẵng đã hành động chia sẻ yêu thương với đồng bào lúc khó khăn. Ảnh: Hữu Long
Lên top