Yêu cầu xác minh thông tin "hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh"

Hàng lậu được tự do vận chuyển từ 22h đêm đến khoảng 6h30 sáng ngày hôm sau tại khu vực chợ Đồng Văn, Bình Liêu. Ảnh: Tienphong
Hàng lậu được tự do vận chuyển từ 22h đêm đến khoảng 6h30 sáng ngày hôm sau tại khu vực chợ Đồng Văn, Bình Liêu. Ảnh: Tienphong
Hàng lậu được tự do vận chuyển từ 22h đêm đến khoảng 6h30 sáng ngày hôm sau tại khu vực chợ Đồng Văn, Bình Liêu. Ảnh: Tienphong
Lên top