Yêu cầu rà soát, xử lý cán bộ hải quan nhận tiền bồi dưỡng khi thực thi công vụ

Hồi tháng 4 vừa qua, Cục Hải quan Hải Phòng tạm đình chỉ 3 công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong thời gian 15 ngày để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến bài viết “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa – nhận tại Hải quan Hải Phòng” trên báo Lao Động.
Hồi tháng 4 vừa qua, Cục Hải quan Hải Phòng tạm đình chỉ 3 công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong thời gian 15 ngày để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến bài viết “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa – nhận tại Hải quan Hải Phòng” trên báo Lao Động.
Hồi tháng 4 vừa qua, Cục Hải quan Hải Phòng tạm đình chỉ 3 công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong thời gian 15 ngày để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến bài viết “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa – nhận tại Hải quan Hải Phòng” trên báo Lao Động.
Lên top