Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Yêu cầu ngưng hoạt động bến xe lậu ở trung tâm Sài Gòn