Yêu cầu một số địa phương báo cáo về tình trạng đốt pháo trong dịp tết