Yêu cầu địa phương báo cáo tình hình sản xuất, khó khăn, đề xuất giải pháp

Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Bắc Giang được sản xuất trở lại. Ảnh minh họa: BQLCKCN Bắc Giang
Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Bắc Giang được sản xuất trở lại. Ảnh minh họa: BQLCKCN Bắc Giang
Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Bắc Giang được sản xuất trở lại. Ảnh minh họa: BQLCKCN Bắc Giang
Lên top