Yêu cầu cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác năm 2020

Nhiều đơn vị tiến hành họp trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh TTXVN
Nhiều đơn vị tiến hành họp trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh TTXVN
Nhiều đơn vị tiến hành họp trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh TTXVN
Lên top